Fundacja "Miłosierdzie" swoją charytatywną działalność zaczęła początkowo jako  stowarzyszenie w roku 2001. Status Organizacji Pożytku Publicznego otrzymała natomiast w 2008r. Jednak zakres działalności pozostał niezmieniony. Udzielamy wszelkiej pomocy ludziom bezdomnym, biednym i innym potrzebującym.
Założycielem fundacji, oraz jej prezesem jest ksiądz Pallotyn Adam Borysik, od dawna związany z niesieniem pomocy potrzebującym.


Dom charytatywny "Przystań"

Fundacja, również zarządza i sprawuje opiekę nad Domem charytatywnym "Przystań", który znajduje się w Poznaniu przy ulicy Krańcowej 10. Dom pełni funkcję schronienia dla osób bezdomnych, dzięki zarówno personelowi, jak i podopiecznym, pobyt tu często owocuje usamodzielnieniem i poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Możemy z powodzeniem poszczycić się wieloma sukcesami w dziedzinie poprawy jakości życia naszych podopiecznych.